Základná umelecká škola Jozefa Kresánka,
Karloveská 3, 841 04 Bratislava
Hlavná databáza

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka,
Karloveská 3, 841 04 Bratislava
Hlavná databáza

Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.