easy_english
Základná škola,
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Škola

Základná škola,
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Škola

easy_english
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.easy_english
kalkulacky