ovocníčkovia
anglické knihy
Základná škola,
Nábrežná 95, 940 57 Nové Zámky

Základná škola,
Nábrežná 95, 940 57 Nové Zámky

dáždnik vs pršiplášť
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.halloween
ekatalóg