ovocníčkovia
first news 5
Spojená škola sv. Jozefa,
Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
základná škola

Spojená škola sv. Jozefa,
Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
základná škola

novinky zo sveta krásnych zápisníkov
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.plameniak
ekatalóg