elektrické strúhadlo
reflexné prvky
Základná škola,
Nám. kpt. Nálepku 12, 082 04 Drienov

Základná škola,
Nám. kpt. Nálepku 12, 082 04 Drienov

magazín bts
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.frozen
fotokalendáre