aimee_stewart_2020
Základná škola,
Vrútocká 58, 821 04 Bratislava

Základná škola,
Vrútocká 58, 821 04 Bratislava

Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.aimee_stewart_2020
kalendare_diare_2020 sevt_dizajn_2020