outdoorové batohy a vetrovky
top zľava
Súkromná základná škola,
Slobody 1, 040 11 Košice

Súkromná základná škola,
Slobody 1, 040 11 Košice

pohroma v školskej taške
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.teplý nápoj v zime
novoročný výpredaj