huňaté_Vianoce aimee_stewart_2020
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola,
Fučíkova 426,925 21 Sládkovičovo

Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola,
Fučíkova 426,925 21 Sládkovičovo

reflexne_prvky_2020
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.aimee_stewart_2020
kalendare_diare_2020 sevt_dizajn_2020