zošity ševt 2018
dara_lola
Súkromná stredná odborná škola,
Exnárova 20, 826 01 Bratislava
Stredná škola

Súkromná stredná odborná škola,
Exnárova 20, 826 01 Bratislava
Stredná škola

Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.Explore nové batohy
ekatalóg