dual fixky 1+1 zadarmo
top zľava
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Stavbárska 11, 036 01 Martin

Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Stavbárska 11, 036 01 Martin

do školy s hrdinom
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.pekné písanie
jarný magazín