ovocníčkovia
first news 5
Spojená škola internátna,
Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča
ZŠ pre ZP

Spojená škola internátna,
Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča
ZŠ pre ZP

novinky zo sveta krásnych zápisníkov
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.plameniak
ekatalóg