Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II.,
Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava
Materská škola

Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II.,
Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava
Materská škola

Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.