batohy_2020 easy_english
beckmann_2020 zapisniky_pre_vsetkych_milovnikov_kvality skoncila_doba_plastova
Základná škola,
Mariánska ulica 554/19, Prievidza
Škola

Základná škola,
Mariánska ulica 554/19, Prievidza
Škola

ba beckmann_2020
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.covid
batohy_2020 beckmann_2020 zapisniky_pre_vsetkych_milovnikov_kvality