kreativita_2020 jarný magazín 2020 easy_english
skoncila_doba_plastova
Základná škola,
Kežmarská 28, 040 11 Košice
Základná škola

Základná škola,
Kežmarská 28, 040 11 Košice
Základná škola

jarný magazín 2020 easy_english
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.kreativita_2020 jarný magazín 2020
jarný magazín 2020 skoncila_doba_plastova kalkulacky