sevt_dizajn_2019
skolsky_magazin_19 zosity_2019
Spojená škola sv. Jozefa,
Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
gymnázium

Spojená škola sv. Jozefa,
Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
gymnázium

zosity_2019 magazin 2019
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.ekatalóg