easy_english
Spojená škola sv. Jozefa,
Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
gymnázium

Spojená škola sv. Jozefa,
Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
gymnázium

easy_english
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.easy_english
kalkulacky