skolsky_magazin_20 batohy_2020
sevt_dizajn_2020 beckmann_2020
Základná škola,
Komenského 959, 905 01 Senica

Základná škola,
Komenského 959, 905 01 Senica

skolsky_magazin_20 ba
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.skolsky_magazin_20 sevt_dizajn_2020
skolsky_magazin_20 sevt_dizajn_2020 batohy_2020