Pastelove_novinky
first_news first_news first_news
Gymnázium Janka Matúšku,
Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta

Gymnázium Janka Matúšku,
Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta

Vo vnutri sa nachadza jar
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.ekatalóg