ovocníčkovia
anglické knihy
Základná umelecká škola,
Francisciho 803, 980 61 Tisovec

Základná umelecká škola,
Francisciho 803, 980 61 Tisovec

Mikuláš
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.pekné písanie
ekatalóg