zelenina
first news
Základná škola,
Hlavná 165, 044 13 Valaliky
Ziaci

Základná škola,
Hlavná 165, 044 13 Valaliky
Ziaci

velka noc
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.šikovní pomocníci na každý deň
ekatalóg