vejare
top zľava
Základná škola,
Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava

Základná škola,
Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava

papier a pap.produkty
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.vyber pera
skolske tasky