dual fixky 1+1 zadarmo
top zľava
Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka,
Ul. ČSA 109/91, Očová

Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka,
Ul. ČSA 109/91, Očová

pekné písanie
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.výber školskej tašky
jarný magazín