ovocníčkovia
anglické knihy
Základná škola,
Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
Škola

Základná škola,
Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
Škola

vianočný magazín
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.djeco
ekatalóg