ovocníčkovia
anglické knihy
Základná škola,
Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov
Základná škola

Základná škola,
Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov
Základná škola

výpredaj bestsellery
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.Milujeme Slovensko a ľudový motív
ekatalóg