školské tašky
cars 3
Základná škola s materskou školou,
Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš

Základná škola s materskou školou,
Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš

beckmann
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.Misha zošity
ekatalóg