ovocníčkovia
anglické knihy
Súkromná základná škola ESPRIT,
Majerníkova 62, Bratislava

Súkromná základná škola ESPRIT,
Majerníkova 62, Bratislava

výpredaj bestsellery
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.Milujeme Slovensko a ľudový motív
ekatalóg