Pastelove_novinky
first_news first_news first_news
Stredná zdravotnícka škola,
Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
Škola

Stredná zdravotnícka škola,
Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
Škola

Vychutnajte si volne dni ...
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.ekatalóg