ovocníčkovia
anglické knihy
Súkromné športové gymnázium,
Užhorodská 39, 040 11 Košice
Škola

Súkromné športové gymnázium,
Užhorodská 39, 040 11 Košice
Škola

vianočný magazín
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.djeco
ekatalóg