outdoorové batohy a vetrovky
top zľava
Stredná priemyselná škola,
Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice

Stredná priemyselná škola,
Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice

novoročný výpredaj
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.kalendáre a diáre 2017
najčítanejšie z magazínu