ovocníčkovia
anglické knihy
Stredná odborná škola podnikania,
Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

Stredná odborná škola podnikania,
Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

pekné písanie
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.halloween
ekatalóg