školské tašky
cars 3
Stredná odborná škola,
Ul. Mieru 23, 935 32 Kalná nad Hronom

Stredná odborná škola,
Ul. Mieru 23, 935 32 Kalná nad Hronom

drobnosti
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.školské potreby pre ľavákov
ekatalóg