skolsky_vypredaj aimee_stewart_2020
sevt_dizajn_2020
Stredná odborná škola elektrotechnická,
Hlavná 1400/1,059 51 Poprad - Matejovce
Aktuálna databáza

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Hlavná 1400/1,059 51 Poprad - Matejovce
Aktuálna databáza

reflexne_prvky_2020
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.skolsky_vypredaj aimee_stewart_2020
kalendare_diare_2020 sevt_dizajn_2020