outdoorové batohy a vetrovky
top zľava
Stredná odborná škola elektrotechnická,
Hlavná 1400/1,059 51 Poprad - Matejovce
Aktuálna databáza

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Hlavná 1400/1,059 51 Poprad - Matejovce
Aktuálna databáza

outdoor
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.februárové novinky
nákupné poukážky