ovocníčkovia
anglické knihy
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského,
Piaristická 6, 949 01 Nitra
Základná škola

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského,
Piaristická 6, 949 01 Nitra
Základná škola

pekné písanie
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.halloween
ekatalóg