elektrické strúhadlo
rodinný kalendár
Základná škola,
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice

Základná škola,
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice

kalendáre a diáre 2017
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.štýlová desiata
halloween