zošity ševt 2018
first_news first_news first_news
Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierová 5, 934 03 Levice

Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierová 5, 934 03 Levice

Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.ekatalóg