jarný výpredaj začína
školské tašky
Súkromná stredná odborná škola Educo,
Slanická Osada, Námestovo
Educo podnikania

Súkromná stredná odborná škola Educo,
Slanická Osada, Námestovo
Educo podnikania

do školy s hrdinom
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.kreatívne články
MDD